[:ua]

[:ua]

[:ru]

[:ru]

[:ua]Штучна трава – це рулонне синтетичне покриття, виготовлене методом тафтингу. Ворс покриття виготовляється з поліпропілену, поліетилену або їх поєднання, що визначає його довговічність і експлуатаційні властивості. Штучна трава може успішно експлуатуватися в будь-який час року і доби, незалежно від погодних умов. Для укладання такого виду покриття достатньо щебеневої основи з гранітним відсів ом, що дозволяє значно заощадити кошти, відмовившись від дорогого бетону.

Практично всіма спортивними установами, які використовують штучну траву для покриття спортивних майданчиків, відзначається зниження витрат на утримання таких полів і значне зменшення трудомісткості догляду. Така економія досягається за рахунок простоти догляду штучного покриття, оскільки його не потрібно сіяти, поливати, удобрювати і підстригати. Догляд за штучним газоном зводиться до періодичного (1-2 рази в рік) підсипання і розрівнювання засипних матеріалів (пісок та гумова крихта). Крім того ігри і тренування на ньому можна проводити безперервно, тоді як натуральне поле використовується не більше двох годин на добу. Тому штучний трава є ідеальною альтернативою природньому газону.

Переваги штучного газону:

 • стійкість до ультрафіолету та температурних коливань;
 • підвищений рівень морозостійкості;
 • пружна поверхня, яка забезпечує зчеплення кросівок з покриттям і дає хороший відскік м’яча (не гасить удар);
 • спеціальна обробка ворсу, що захищає спортсменів від опіків під час падінь;
 • водопроникність завдяки дренажу в основі;
 • економічний та простий догляд;
 • довговічність;
 • екологічно безпечний продукт;
 • відноситься до категорії протипожежних матеріалів.

Типи штучного газону. Штучна трава класифікується на типи за такими критеріями: тип волокна та тип засипки.

Типи волокон штучної трави:

Монофіламента трава. Це трава з цілісних нерозщеплених волокон які з’єднуються в пучок, має високу міцність та за своєю структурою дуже близька до натуральної. В основі – блокополімерна нитка, яка в процесі виготовлення градуюється на 6-8 маленьких стеблинок, на виході утворюючи пучок. Ці маленькі стеблинки можуть бути схожими між собою, або бути різними по довжині, ширині, відрізнятися за кольором або текстурою, що додає максимально природний вигляд такому покриттю. Блокополімер поєднує в собі основні властивості поліпропілену і поліетилену. Буває заввишки від 40мм до 60мм і має тонкий м’який ворс. Монофіламентна трава вважається довговічнішою і надійнішою завдяки більшій товщині ворсу.  Засипається така трава кварцовим піском та гумовим гранулятом.

Плюси:

 • натуральний зовнішній вигляд;
 • вищий показник зносостійкості, жорсткості та довговічності в порівнянні з фібрильованою травою;
 • швидке відновлення вертикального положення травинок.

Мінуси:

 • гірше утримує засипку ніж фібрильована трава;
 • дорожче трави з фібрильованим ворсом.

Фібрильована трава. Така трава має жорсткий і широкий ворс (9-12 мм) з сітчастою структурою, в якому є надрізи, виготовляють її з поліетилену. У основи трава має одну товсту нитку, яка потім розщеплюється на більш вузькі травинки. Фібрильована трава не відрізняється натуральністю. Проводиться такий газон з поліетилену. Така штучна трава йде висотою від 20мм до 40мм. Засипається даний вид покриття тільки кварцовим піском.

Плюси:

 • добре зберігає засипку, ущільнюючись не дає засипним матеріалам переміщатись і пилити;
 • демократична ціна за рахунок нижчої собівартості.

Мінуси:

 • неприродній вигляд;
 • менший термін експлуатації, з часом така трава поділяється на дрібні ворсинки і втрачає міцність.

Типи засипки штучної трави:

 1. Незасипна. Трава з низьким ворсом від 4-15мм. Застосовується в ландшафтному дизайні.
 2. Напівзасипна. Ворс трави від 10 до 35 мм. Засипається лише кварцовим піском. Кількістю піску регулюють жорсткість поля: чим більше кількість піску, тим поле жорсткіше і відскік м’яча правильніший та чіткіший, і відповідно чим менше засипано піску, тим м’якше буде поле, і відповідно біг буде комфортніший. Такий вид засипки переважає на полях і стадіонах для гри в гандбол, волейбол, баскетбол, теніс.
 3. Засипна. Має довгий ворс від 40 до 70мм. Засипається піском і гумовим гранулятом. Створено спеціально для футболу. Використовується на професійних полях. Забезпечує ідеальний прогнозований відскік м’яча.

Для спортивних полів використовується штучна трава напівзасипного та засипного типів з висотою ворсу від 15 мм до 60 мм.

У 2018 році компанія Захід-Мастерфайбр стала партнером турецької компанії HATKO, яка виробляє інноваційні та унікальні системи синтетичного газону для: футбольних та міні-футбольних полів, тенісних кортів, багатофункціональних спортивних майданчиків та ландшафтного дизайну. Компанія HATKO розпочала свій шлях на початку 2006 року, поставивши перед собою грандіозну мету: стати світовим брендом! За два роки HATKO стала ліцензійним учасником програми якості FIFA для футбольних полів. Компанія HATKO виробляла, експортувала, встановлювала і сертифікувала поля для FIFA Recommended в Південній Кореї, Чилі, Великобританії, Нігерії, Коморських островах, Мавританії, Марокко і Кувейті.

Конкурентні переваги цієї компанії полягають у використанні унікальних технологій та інтенсивному проведенні науково-дослідних робіт з розвитку своїх систем покриттів. Тому ми пропонуємо системи синтетичного газону за найвищими стандартами якості.[:ua]

[:ru] Искусственная трава – это рулонное синтетическое покрытие, изготовленное методом тафтинга.

Ворс покрытия изготавливается из полипропилена, полиэтилена или их сочетания, определяет его долговечность и эксплуатационные свойства. Искусственная трава может успешно эксплуатироваться в любое время года и суток, независимо от погодных условий. Для укладки такого вида покрытия достаточно щебеночного основания с гранитным отсевом, что позволяет значительно сэкономить средства, отказавшись от дорогого бетона.

Практично всеми спортивными учреждениями, которыми используется искусственная трава для покрытия спортивных площадок, отмечается снижение расходов на содержание таких полей и значительное уменьшение трудоемкости ухода. Такая экономия достигается за счет простоты ухода искусственного покрытия, поскольку его не нужно сеять, поливать, удобрять и подстригать. Уход за искусственным газоном сводится к периодической (1-2 раза в год) подсыпке и разравниванию засыпных материалов (песок и резиновая крошка). Кроме того игры и тренировки на нем можно проводить непрерывно, тогда как натуральное поле используется не более двух часов в сутки. Поэтому искусственная трава является идеальной альтернативой естественному газону.

Преимущества искусственного газона:

 • устойчивость к ультрафиолету и температурным колебаниям;
 • повышенный уровень морозостойкости;
 • упругая поверхность, которая обеспечивает сцепление кроссовок с покрытием и дает хороший отскок мяча (не гасит удар) и специальная обработка ворса, защищающий спортсменов от ожогов во время падений;
 • водопроницаемость благодаря дренажу в основании;
 • экономический и простой уход;
 • долговечность;
 • экологически безопасный продукт;
 • относится к категории противопожарных материалов.

Типы искусственного газона. Искусственная трава классифицируется на типы по следующим критериям: тип волокна и тип засыпки.

Типы волокон искусственной травы:

Монофиламентная трава. Это трава из цельных нерасщепленных волокон которые соединяются в пучок, обладает высокой прочностью и по своей структуре очень близка к натуральной. В основе – блокополимерная нить, которая в процессе изготовления градуируется на 6-8 маленьких стебельков, на выходе образуя пучок. Эти маленькие стебельки могут быть похожими между собой, или быть разными по длине, ширине, отличаться по цвету или текстуре, что придает максимально естественный вид такому покрытию. Блокополимер сочетает в себе основные свойства полипропилена и полиэтилена. Бывает высотой от 40мм до 60мм и имеет тонкий мягкий ворс. Монофиламентная трава считается более долговечной и надежной благодаря большей толщине ворса. Засыпается такая трава кварцевым песком и резиновым гранулятом.

Плюсы:

 • натуральный внешний вид;
 • высокий показатель износостойкости, жесткости и долговечности по сравнению с фибриллированной травой;
 • быстрое восстановление вертикального положения травинок.

Минусы:

 • хуже удерживает засыпку чем фибриллированная трава;
 • дороже травы с фибриллированным ворсом.

Фибриллированная трава. Такая трава имеет жесткий и широкий ворс (9-12 мм) с сетчатой ​​структурой, в которой есть надрезы, изготавливают ее из полиэтилена. У основания трава имеет одну толстую нить, которая затем расщепляется на более узкие травинки. Фибриллированная трава не отличается натуральностью. Такая искусственная трава идет высотой от 20мм до 40мм. Засыпается данный вид покрытия только кварцевым писком.

Плюсы:

 • хорошо сохраняет засыпку, уплотняясь не дает засыпным материалам перемещаться и пылить;
 • демократичная цена за счет более низкой себестоимости.

Минусы:

 • неестественной вид;
 • меньший срок эксплуатации, со временем такая трава делится на мелкие ворсинки и теряет прочность.

Типы засыпки искусственной травы:

Незасыпная. Трава с низким ворсом от 4-15 мм. Применяется в ландшафтном дизайне.

Полузасыпная. Ворс травы от 10 до 35 мм. Засыпается только кварцевым песком. Количеством песка регулируют жесткость поля: чем большее количество песка, тем поле жестче и отскок мяча правильный и четкий, и соответственно чем меньше засыпано песка, тем мягче будет поле, и соответственно бег будет комфортнее. Такой вид засыпки преобладает на полях и стадионах для игры в гандбол, волейбол, баскетбол, теннис.

Засыпная. Имеет длинный ворс от 40 до 70 мм. Засыпается песком и резиновым гранулятом. Создана специально для футбола. Используется на профессиональных полях. Обеспечивает идеальный прогнозируемый отскок мяча.

Для спортивных полей используется искусственная трава полузасыпного и засыпного типа с высотой ворса от 15 мм до 60 мм.

В 2018 году компания Захид-Мастерфайбр стала партнером турецкой компании HATKO, которая производит инновационные и уникальные системы синтетического газона для: футбольных и мини-футбольных полей, теннисных кортов, многофункциональных спортивных площадок и ландшафтного дизайна. Компания HATKO начала свой путь в начале 2006 года, поставив перед собой грандиозную цель: стать мировым брендом! За два года HATKO стала лицензионным участником программы качества FIFA для футбольных полей. Компания HATKO производила, экспортировала, устанавливала и сертифицировала поля для FIFA Recommended в Южной Корее, Чили, Великобритании, Нигерии, Коморских островах, Мавритании, Марокко и Кувейти.

Конкурентные преимущества этой компании заключаются в использовании уникальных технологий и интенсивном проведении научно-исследовательских работ по развитию своих систем покрытий. Поэтому мы предлагаем системы синтетического газона по самым высоким стандартам качества.[:ru]