Для бігових доріжок


[:ua]ТОВ «Захід-Мастерфайбр» здійснює виробництво і укладання покриття для бігових доріжок.

Бігова доріжка – це спортивна споруда, призначена для проведення змагань і тренувань з бігу і спортивної ходьби в легкій атлетиці. До покриття бігових доріжок висуваються певні вимоги, а саме: воно повинно володіти достатньою несучою здатністю, високими амортизаційними властивостями, забезпечувати ефективне зчеплення з взуттям бігунів, мати рівну поверхню та зберігати свої властивості під дією температурного перепаду.

Одним з кращих варіантів покриття для бігових доріжок виступає гума. Саме гумове покриття володіє усіма пред’явленими вимогами.

Покриття бігових доріжок умовно діляться на професійні та напівпрофесійні покриття для спорту. Різниця полягає у тому, що професійне покриття можливо експлуатувати у шипованому взутті.

Саме тому ми пропонуємо два види гумових покриттів згідно цього поділу:

1. TETRAPUR ENZ II TYPE

2. МАСТЕРСПОРТ

В основі гумових покриттів для бігових доріжок лежить дрібна гумова або каучукова крихта з розміром фракції 1-3 мм, з’єднана між собою поліуретановим клеєм. За допомогою додаткових пігментних барвників є можливість зробити покриття кольоровим.

Гумове покриття для бігових доріжок є повністю екологічно чистим продуктом, гарантує необхідний ступінь безпеки людини, а також володіє підвищеною стійкістю до зносу. Покриття має антиковзну поверхню, знижуючи цим самим ризик падіння під час тренувань. Завдяки відсутності швів покриття має абсолютно рівну поверхню.

Наша компанія пропонує послуги по монтажу високоякісних гумових покриттів для бігових доріжок та спортивних майданчиків. В найкоротші терміни доставимо матеріали на об’єкт і створимо для вас сучасний майданчик з біговими доріжками для занять спортом. При цьому ми врахуємо цільові особливості спортмайданчика, а також бюджет об’єкту, розрахуємо необхідні витрати ще до початку монтажних робіт.[:ua]

[:ru]ООО «Захид-Мастерфайбр» осуществляет производство и укладку покрытия для беговых дорожек.

Беговая дорожка – это спортивное сооружение, предназначенное для проведения соревнований и тренировок по бегу и спортивной ходьбе в легкой атлетике. К покрытию беговых дорожек предъявляются определенные требования, а именно: оно должно обладать достаточной несущей способностью, высокими амортизационными свойствами, обеспечивать эффективное сцепление с обувью бегунов, иметь ровную поверхность и сохранять свои свойства под действием температурного перепаду.

Одним из лучших вариантов покрытия для беговых дорожек выступает резина. Именно резиновое покрытие обладает всеми предъявленными требованиями.

Покрытие беговых дорожек условно делятся на профессиональные и полупрофессиональные покрытия для спорта. Разница заключается в том, что профессиональное покрытие возможно эксплуатировать в шиппованной обуви.

Поэтому мы предлагаем два вида резиновых покрытий согласно этому различию:

1. TETRAPUR ENZ II TYPE

2. МАСТЕРСПОРТ

В основе резиновых покрытий для беговых дорожек лежит мелкая резиновая или каучуковая крошка с размером фракции 1-3 мм, соединенная между собой полиуретановым клеем. С помощью дополнительных пигментных красителей есть возможность сделать покрытие цветным.

Резиновое покрытие для беговых дорожек полностью экологически чистый продукт, гарантирует необходимую степень безопасности человека, а также обладает повышенной стойкостью к износу. Покрытие имеет антискользящую поверхность, снижая тем самым риск падения во время тренировок. Благодаря отсутствию швов покрытие имеет абсолютно ровную поверхность.

Наша компания предлагает услуги по монтажу высококачественных резиновых покрытий для беговых дорожек и спортивных площадок. В кратчайшие сроки доставим материалы на объект и создадим для вас современную площадку с беговыми дорожками для занятий спортом. При этом мы учтем целевые особенности спортплощадки, а также бюджет объекта, рассчитаем необходимые расходы еще до начала монтажных работ.[:ru]

[:ua]

[:ua]

[:ru]

[:ru]