[:ua]Яскраве безшовне покриття для дитячих майданчиків[:ru]Яркое бесшовное покрытие для детских площадок[:]

[:ua]Безпека дитини на дитячому майданчику в першу чергу залежить від покриття основи.  Але не всі покриття, які застосовуються на дитячих майданчиках, можуть попіклуватися про здоров’я та безпеку дитини, попереджуючи травматизм.

Всі покриття для дитячих майданчиків діляться на два типи – природні та штучні. До природних покриттів належить пісок, гравій, дерев’яна стружка або трава. Такі покриття дозволяють заощадити ваш бюджет, але мають ряд недоліків. Наприклад, пісок дуже швидко вбирає вологу, тому після дощу таке покриття перетворюється на болото. Крім того піщані та гравійні покриття накопичують такі небезпечні забруднення, як – скло, сигаретні недопалки, екскременти тварин та інше сміття. За натуральним газоном потрібно регулярно доглядати, поливати, підстригати та позбавляти від бур’янів.

Виробництво штучних покриттів для дитячих майданчиків з гумової та каучукової крихти – основний напрямок діяльності нашої компанії. Штучне покриття для дитячих майданчиків є абсолютно безпечним, володіє високим показником пружності, еластичності та травмобезпеки. Крім того покриття з гумової крихти є безшовними, що виключає можливість дитини спіткнутися об виступаючі шви.

Безшовне гумове покриття від «Захід-Мастерфайбр» буває декількох видів. В першу чергу покриття розрізняється за матеріалами. Основним компонентом таких покриттів є гумова або каучукова крихта. Гумова SBR крихта є вторинним продуктом, який отримують шляхом переробки зношених шин. Така крихта по своїй природі є чорного кольору, тому щоб отримати кольорове покриття для дитячого майданчика, до гумової крихти додається спеціальний пігмент. Але таке безшовне покриття буде обмежене двома кольорами, це – зелений та бордовий. Для створити яскраве, кольорове, оригінальне гумове покриття для дитячих майданчиків, застосовують каучукову EPDM крихту. EPDM крихта являє собою кольорові гранули з етилен-пропіленового сополімера (каучуку). Така крихта має широку кольорову гаму, а саме 24 стандартних кольори, згідно системи RAL. Каучукова крихта фарбується в заводських умовах, шляхом додавання спеціальних пігментів на етапі виготовлення, завдяки цьому такий матеріал буде більш стійким до зміни кольору при експлуатації.

Ще одним, не менш важливим компонентом є поліуретанове зв’язуюче. При виробництві гумових покриттів наша компанія завжди дотримується технології, ми додаємо максимально можливу кількість зв’язуючого, а також додаємо необхідний обсяг пігмента. Адже саме від кількості компонентів та їх якості залежать характеристики майбутнього безшовного покриття, його зовнішній вигляд та термін служби. При недотриманні технології та рецептури, неякісне покриття починає кришитися, рватися і відшаровуватися.

Покриття для дитячих майданчиків укладається на різні поверхні – асфальт, бетон, сипуча гравійно-щебенева основа. В залежності від основи підбирається необхідна товщина гумового покриття.

Безшовні гумово-каучукові покриття є пористими, прекрасно пропускають воду, тому після дощу на них не утворюються калюжі. Шерстка та пориста поверхня гумових покриттів захищає дітей від ковзання та травм. Також володіючи хорошою амортизацією, такі покриття дозволяють суттєво пом’якшити силу удару при падінні дітей з висоти ігрового обладнання.

Безшовне покриття з гумової крихти є найкращим рішенням для дитячих майданчиків, оскільки такі покриття володіють усіма необхідними характеристиками, щоб зробити перебування дітей на ігрових майданчиках безпечним.

 [:ru]Безопасность ребенка на детской площадке в первую очередь зависит от покрытия основания. Но не все покрытия, применяемые на детских площадках, могут позаботиться о безопасности ребенка, предупреждая травматизм.

Все покрытия для детских площадок делятся на два типа – природные и искусственные. К природным покрытиям относится песок, гравий, деревянная стружка или трава. Такие покрытия позволяют сэкономить ваш бюджет, но имеют ряд недостатков. Например, песок очень быстро впитывает влагу, поэтому после дождя такое покрытие превращается в болото. Кроме того, песчаные и гравийные покрытия накапливают такие опасные загрязнения, как – стекло, сигаретные окурки, экскременты животных и прочий мусор. За натуральным газоном нужно регулярно ухаживать, поливать, подстригать и избавлять от сорняков.

Производство искусственных покрытий для детских площадок из резиновой и каучуковой крошки – основное направление деятельности нашей компании. Искусственное покрытие для детских площадок является абсолютно безопасным, обладает высоким показателем упругости, эластичности и травмобезопасности. Кроме того, покрытие из резиновой крошки является бесшовным, что исключает возможность ребенка споткнуться о выступающие швы.

Бесшовное резиновое покрытие от «Захид-Мастерфайбр» бывает нескольких видов. В первую очередь покрытие различается по материалам. Основным компонентом таких покрытий является резиновая или каучуковая крошка. Резиновая SBR крошка является вторичным продуктом, который получают путем переработки изношенных шин. Такая крошка по своей природе является черного цвета, поэтому чтобы получить цветное покрытие для детской площадки, к резиновой крошке добавляется специальный пигмент. Но такое бесшовное покрытие будет ограничено двумя цветами, это – зеленый и бордовый. Чтобы создать яркое, цветное, оригинальное резиновое покрытие для детских площадок, применяют каучуковую EPDM крошку. EPDM крошка представляет собой цветные гранулы из этиленпропиленового сополимера (каучука). Такая крошка имеет широкую цветовую гамму, а именно 24 стандартных цвета, по системе RAL. Каучуковая крошка красится в заводских условиях, путем добавления специальных пигментов на этапе изготовления, благодаря этому такой материал будет более устойчивым к изменению цвета при эксплуатации.

Еще одним, не менее важным компонентом является полиуретановое связующее. При производстве резиновых покрытий наша компания всегда придерживается технологии, мы добавляем максимально возможное количество связующего, а также добавляем необходимый объем пигмента. Ведь именно от количества компонентов и их качества зависят характеристики будущего бесшовного покрытия, его внешний вид и срок службы. При несоблюдении технологии и рецептуры, некачественное покрытие начинает крошиться, рваться и отслаиваться.

Покрытие для детских площадок укладывается на различные поверхности – асфальт, бетон, сыпучее гравийно-щебеночное основание. В зависимости от основания подбирается необходимая толщина резинового покрытия.

Бесшовные резиново-каучуковые покрытия являются пористыми, прекрасно пропускают воду, поэтому после дождя на них не образуются лужи. Шероховатая и пористая поверхность резиновых покрытий защищает детей от скольжения и травм. Также обладая хорошей амортизацией, такие покрытия позволяют существенно смягчить силу удара при падении детей с высоты игрового оборудования.

Бесшовное покрытие из резиновой крошки является лучшим решением для детских площадок, поскольку такие покрытия обладают всеми необходимыми характеристиками, чтобы сделать пребывание детей на игровых площадках безопасным.[:]